Utrecht, De Smaaktuin

Land: Nederland
Plaats: Utrecht
Projectnaam: De Smaaktuin
Type bouw: Nieuwbouw
Type bouwwerk: Woningbouw

Aannemer:
Era Contour BV (ZOETERMEER)
Architect:
Form (WATERINGEN)

Woningproject Smaaktuin waar eigentijdse materialen zoals aluminium volop terug te vinden zijn in de vorm van muurafdeksystemen, dakranden, waterslagen en in een knap staaltje maatwerk in de vorm van een reusachtig U-profiel.

FRAAI ALUMINIUM ZETWERK IN BOUWMETHODIEK MET TOEKOMST

Een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer opgeld doet in de (particuliere) woningbouw is dat woningeigenaren aan de hand van een woonplanner hun eigen woning kunnen ontwerpen. Binnen voorgedefinieerde kaders uiteraard. Eén van de projecten die met behulp van een woningconfigurator tot stand is gekomen, is de Smaaktuin in Utrecht. Coördinerend architectenbureau was FORM, dat in samenwerking met de architectenbureaus De Zwarte Hond, Marc Koehler Architects en Groosman & Partners de digitale basis heeft gelegd voor dit project.

Database

In samenwerking met ERA Contour heeft FORM de configurator voor dit plan ontwikkeld, waarvoor FORM de database heeft samengesteld van waaruit de woningeigenaren hun woning konden samenstellen. Het principe van de woningconfigurator werkt volgens Jörgen Haring en Robert Noordegraaf van FORM eenvoudig. Aan de hand van een gedefinieerde kavelgrootte kon men kiezen uit een van de basisontwerpen van de drie participerende architecten, die tot stand zijn gekomen mede op basis van de wensen van de bewoners. Vervolgens kon in de configurator de woning gemodelleerd worden met bijvoorbeeld een extra verdieping, een andere ruimte-indeling, diverse gevelkleuren of gevelmaterialen, zoals baksteen, hout of stucwerk. Zelfs een kasopbouw behoorde tot de mogelijkheden. Via de configurator kon realtime worden meegekeken hoe de woning er aan de hand van de gemaakte keuzes eruit kwam te zien. Ook in 3D. En het was direct zichtbaar welke invloed de keuzemogelijkheden hadden op het uiteindelijke prijskaartje. Jörgen Haring: “Op deze manier hebben de woningen een hoog CPO-gehalte gekregen.”

Gemeenschappelijke binnentuin

Kenmerkend voor de Smaaktuin is de groene gemeenschappelijke binnentuin centraal in het woonblok, die in principe alleen voor de bewoners toegankelijk is. Een ontmoetingsplek die de cohesie binnen het woonproject bevordert.

Hoewel de bewoners zelf hun woningen konden samenstellen, is de smaaktuin geen bonte verzameling geworden van de meest uiteenlopende ontwerpen, integendeel. “Eenduidigheid is kenmerkend voor de Smaaktuin, maar wel met diverse variaties”, merkt Robert Noordegraaf op. Die gevarieerdheid komt ook tot uiting in de basisopties, waaruit men kon kiezen: een pakhuis, een modern herenhuis of een stadskaswoning. Enkele kavels waren bestemd voor zogenaamde specials: woningen die samen met een van de drie architecten helemaal zelf konden worden samengesteld. Op deze manier kregen de woningen een zeer persoonlijk karakter zonder onderlinge samenhang te verliezen. Die samenhang is bovendien benadrukt door de collectieve binnentuin.

Ook voor de materialisatie en detaillering is volgens Jörgen Haring gekozen voor een zekere eenduidigheid. “Natuurlijke, duurzame materialen, zoals baksteen, hout en aluminium zijn overal terug te vinden.”

Fraai vormgegeven aluminium zetwerk

Opvallend daarbij is de dakrandafwerking bij sommige woningen, die uitgevoerd is in gezet aluminium maatwerk, vormgegeven als een reusachtig u-profiel dat in de gevel lijkt te liggen. Deze opstaande aluminium boeiboorden met daarop een aluminium muurafdekkap geven de woning een enigszins robuust karakter, wars van elke zweem van lompheid overigens. Dit fraai vormgegeven zetwerk loopt over in aluminium muurafdeksystemen, die ook weer terug te vinden zijn op de borstweringen van het dakterras van enkele woningen. Aluminium zetwerk is tevens toegepast als afwerking van de tuitgevel, die appelleren aan pakhuizen uit de 17de eeuw. Ook voor de talloze waterslagen is gekozen voor de duurzame oplossing van aluminium en er is veelvuldig gebruikgemaakt van aluminium dakranden. Aluminium als natuurlijk materiaal combineert hierbij uitstekend met de houten en bakstenen gevels en draagt bij aan de uniforme, tegelijkertijd afwisselende uitstraling van het volledige woonblok. Een prachtige én geslaagde balans!