Reiniging & Onderhoud

Reiniging & Onderhoud

3 maart 2020
Terug naar het overzicht

Laklaag

Ondanks zorgvuldige reiniging met de juiste frequentie zal een laklaag verouderen. Vooral die geveldelen die door de zon worden beschenen gaan op den duur verweren en kunnen daardoor een deel van hun glans en kleur verliezen. Om esthetische redenen kan een behandeling, na reiniging, met een wasachtig product een nuttig effect hebben.

Als indicatie voor de frequentie van een dergelijke behandeling geldt een termijn van twee jaar, doch is geheel afhankelijk van de omstandigheden en de hoedanigheid van de laklaag.

Anodiseerlaag

Ook voor een anodiseerlaag geldt dat deze door de jaren heen iets van zijn oorspronkelijke glans kan verliezen. Behandeling met een conserverende was is eveneens aan te bevelen. Voor de kustgebieden is het raadzaam deze behandeling uit te voeren met een frequentie van twee jaar.

Eisen aan reinigings- en conserveringsmiddelen

Voor al de te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen in de gevel niet mogen aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een pH tussen 6 en 8, zijn toegestaan. Daarnaast mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met gebruikmaking van staalwol, schuurpapier e.d. is uiteraard niet toegestaan.

Bij de VMRG kan informatie ingewonnen worden met betrekking tot de geschiktheid van de reinigings- en conserveringsmiddelen. De eindverantwoordelijkheid berust evenwel bij het (gevel)reinigingsbedrijf en/of bij de gebouwbeheerder.

Kit

Door de werking van de gevel als gevolg van temperatuurverschillen alsmede de invloed van U.V.-straling wordt een kitvoeg voortdurend belast.

Ter voorkoming van eventuele lekkageklachten is het noodzakelijk de kitvoegen periodiek (eenmaal per ca. 3 jaar) te inspecteren en waar nodig plaatselijk te herstellen.

Glas en beglazingsrubbers

Ondanks het feit dat de meeste glassoorten geen onderhoud behoeven, behoudens reiniging, mag de randverbinding van het (isolerende) glas niet langdurig blootgesteld worden aan water. De toetreding van water tot de sponning dient dan ook beperkt te blijven. Dit betekent dat een periodieke controle van de beglazingsrubbers wenselijk is, met name de hoeken dienen gecontroleerd te worden.

Ondanks de goede werking van beglazingsrubbers dient rekening gehouden te worden met enige watertoetreding in de sponning. Waterafvoergaten in de sponning zorgen ervoor dat dit water naar buiten wordt afgevoerd. Een periodieke controle op de goede werking (niet verstopt zijn) van de waterafvoergaten is noodzakelijk. Als controletermijn voor zowel de beglazingsrubbers als de waterafvoergaten kan een periode aangehouden worden van drie jaar.

Bron: VMRG

ONDERHOUD

Aluminium

Kwaliteitsonderzoek van oude projecten heeft aangetoond, dat het reinigen van geanodiseerde en gemoffelde profielen c.q. constructies belangrijk is. Regelmatig gereinigde aluminium constructies van 25 en 30 jaar oud bleken nauwelijks kwaliteitsvermindering door aantasting te vertonen. Eén van de conclusies was, dat aantasting slechts voorkomt op plaatsen die sterk vervuild zijn.

Er is nergens aantasting gevonden op schone en goed gereinigde profielen. Men bespeurde de tendens, dat weinig beregende en sterk vervuilde geveldelen gemakkelijk corroderen. Bovendien is vastgesteld, dat luchtvervuiling aantasting bevordert, evenals de zoutneerslag die optreedt in de nabijheid van de zee.

In het algemeen is een drietal situaties te onderscheiden die verschillende reinigings- frequenties noodzakelijk maken, t.w.:
1. Aluminium constructies, die regelmatig door regenwater worden gereinigd en niet geplaatst zijn in een sterk verontreinigde omgeving of in de nabijheid van de kust. Deze moeten tenminste éénmaal per jaar worden schoongemaakt.
2. Aluminium constructies, die regelmatig door regenwater worden gereinigd en geplaatst zijn in een sterk verontreinigde omgeving of in de nabijheid van de kust. Deze moeten tenminste tweemaal per jaar worden schoongemaakt.
3. Aluminium constructies, die - ongeacht in welke omgeving - niet regelmatig door regenwater worden gereinigd. Deze moeten tenminste driemaal per jaar worden schoongemaakt.
Voor uitgebreide informatie zie hoofdstuk: Reiniging van Aluminium.

Roestvaststaal

Omdat roestvaststaal een bestendig materiaal is, wordt vaak ten onrechte te weinig aandacht besteed aan het onderhoud. Toch is ook voor roestvaststaal een zeker onderhoud nodig om het oppervlak in de gewenste toestand te houden. Vooral onder invloed van reclame- en advertentieteksten wordt het onderhoud, dat inderdaad summier kan zijn, wel eens vergeten.

Wanneer roestvaststaal wordt toegepast in bouwwerken kunnen daarop gemakkelijk resten van kalk, beton en verf achterblijven. Deze resten moeten worden verwijderd, omdat zich hierop een eventueel neerslag uit een industrie-atmosfeer kan afzetten, welk neerslag zwavelverbindingen kan bevatten, die het roestvaststaal gaan aantasten. In de bouw moet beschadiging van het geborstelde of gepolijste oppervlak zoveel mogelijk worden voorkomen. Het tijdelijk afdekken van aan beschadiging blootgestelde delen met een plasticlaag (stripcoating) kan vaak deze beschadiging grotendeels voorkomen.

Een gelukkige omstandigheid is dat roestvaststaal bestand is tegen tal van chemicaliën die op andere metalen heftig inwerken. Toepassing van soda, salpeterzuur en loog kan het onderhoud dikwijls vergemakkelijken, daar deze stoffen het materiaal niet aantasten. Verschillende (betrekkelijk zachte) schuurmiddelen kunnen worden gebruikt, waarbij men er wel op moet letten dat geen diepe krassen ontstaan en dat bij satijnglanzend afgewerkt materiaal de schuurbewerking in de richting van de oorspronkelijke structuur wordt uitgevoerd.

Bij het reinigen van roestvaststaal moeten echter wel enige elementaire regels in acht worden genomen. Men mag hierbij bijvoorbeeld geen staalborstels gebruiken en ook geen stalen pansponzen. Beter is het voor dit doel nylon of eventueel roestvaststaal te gebruiken. Na alle reinigingsbewerkingen moet goed worden nagespoeld met water, desnoods met warm water, en goed nagedroogd om het ontstaan van watervlekken te voorkomen. Deze watervlekken zijn weliswaar onschadelijk voor het materiaal, maar geven de voorwerpen een minder fraai uiterlijk.

Meer informatie of vragen?
Neem contact met ons op

We staan u graag te woord. Meer informatie vindt u op onze contact pagina.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief