Linschoten, Nieuwe Lindeschote De Lindewaard

Land: Nederland
Plaats: Linschoten
Projectnaam: Nieuwe Lindeschote De Lindewaard
Type bouw: Nieuwbouw
Type bouwwerk: Woningbouw

Aannemer:
Bolton bouw BV (WOERDEN)
Architect:
Fame Groep BV (ZWOLLE)

« Terug naar het overzicht
Bij woon- en zorgcentrum Nieuw Lindeschote/De Lindewaard heeft de architect voor de bewoners een thuis ontworpen. Het grote voordeel van aluminium is dat we met een ranke profilering konden detailleren.

RANKE ALUMINIUM DETAILLERING ZORGT VOOR VLOEIENDE AFWATERING

Nieuw Lindescote/De Lindewaard is in velerlei opzichten een bijzonder project. De basis van het woon- en zorgcentrum – in die volgorde – is de samenwerking tussen de initiatiefnemers zorgorganisatie Fundis, woningbouwcorporatie GroenWest en FAME. FAME heeft een innovatief zorgconcept ontwikkeld – Beschermd Wonen en Ontmoeten – dat is toegepast bij de ontwikkeling en ontwerp van het gebouw.

Het concept biedt een menswaardig en financieel haalbaar alternatief voor het verpleegtehuis. Wonen staat hierbij centraal in plaats van ‘verblijven’. Daarnaast zijn er woningen volgens het concept Wonen met een Plus, reguliere appartementen voor mensen met een lichte zorgvraag. De combinatie van wonen en zorg is in dit concept ook binnen handbereik van mensen met een lager inkomen.

Daglicht

Het gebouw bestaat uit 31 zorgappartementen voor bewoners met dementie (De Lindewaard) en 14 levensloopbestendige driekamerappartementen (Nieuw Lindescote), beiden in de sociale huur. De achtergrond van dit concept zijn de veranderende regelgeving omtrent zorgvergoeding, veranderende klantwensen, de demografische ontwikkeling en de financiële scheiding tussen wonen en zorg. Zonder hier te diep op in te gaan, is het ontwerp van de hand van Coen Koenders van FAME een direct uitvloeisel van dit innovatieve concept. “Je ziet het bijvoorbeeld aan de wijze waarop we daglicht hebben geïntegreerd in het gebouw. Kenmerkend voor de traditionele verpleeg- en verzorgingstehuizen zijn de lange gangen met deuren die toegang geven tot de verblijfruimtes van de gebruikers. In De Lindewaard hebben we regelmatig een halve beuk vrijgelaten, waardoor er volop daglicht naar binnen valt. Er ontstaat tegelijkertijd ook een doorzicht naar buiten toe, dat de bewoners helpt bij het zich oriënteren. Ook zijn er lichthoven gecreëerd, waardoor er daglicht van bovenaf elke verdieping bereikt tot aan de begane grond. Daglicht is voor iedereen belangrijk, maar met name voor de dementerende bewoners. Daarom hebben we ook gekozen voor voldoende grote vensters met lage borstweringen voor het uitzicht. Bij het ontwerp hiervan in de bijzondere gevel speelde de dagkanten en waterslagen van aluminium een belangrijke rol.”

Het volledige ontwerp bestaat uit enkele woonclusters. Door verspringen en knippen in de massa ontstaat een korrelgrootte die uitstekend past bij de kleinschaligheid van de dorpskern van Linschoten. Hoewel eigentijds van opzet en materialisatie refereert de bouwstijl aan de traditionele bouw van de jaren ’30 van de vorige eeuw. Illustratief hiervoor zijn de clusters die voorzien zijn van gevels die bekleed zijn met keramische dakpannen. Koenders: “In het bestemmingsplan was een maximale bouwhoogte opgenomen van 9,90 meter inclusief tien procent vrijstelling. Hierdoor was er geen ruimte voor een kap. De pannen gevel vormt in zekere zin een knipoog naar een traditioneel pannendak.”

Detaillering

In de visie van de architect ligt de nadruk van ‘beschermd wonen’ vooral op het wonen en de eigen regie van de bewoners. De sfeer die aansluit bij de belevingswereld van de bewoner is hierbij een belangrijke factor. Zo zijn hoekjes en zitjes gecreëerd met voorwerpen en afbeeldingen uit vervlogen tijden en waar de bewoners een positieve associatie mee hebben. Het langetermijngeheugen wordt hierdoor geprikkeld. Deze details zijn bijzonder belangrijk in deze woonvorm. Dat geldt ook voor de uitwerking en materialisatie van de gevels. Zo is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de ramen in de pannengevel. Deze zijn rondom voorzien van fijn gedetailleerde dagkanten van aluminium die een belangrijke functie hebben in de waterdichting en afwatering. In de dagkanten zit integraal een verholen goot opgenomen die het water achter de pannen geleidt, zodat het zonder aan de verkeerde kant van de waterkerende laag te komen naar beneden wordt gekanaliseerd. “Het grote voordeel van aluminium – en dat komt in dit geval prima tot zijn recht – is dat we dit met een ranke profilering konden detailleren”, aldus de architect. Ook op andere locaties is aluminium detaillering te vinden. De entree in het midden van het bouwvolume aan de waterzijde bijvoorbeeld is gemarkeerd met fraai aluminium zetwerk. De loggia’s aan zowel de straatzijde als aan de waterzijde zijn voorzien van aluminium muurafdeksystemen en aluminium balusters.

Menselijke maat

Opvallend is dat De Lindewaard/ Nieuw Lindeschote, dat bewoond wordt door inwoners van Linschoten zelf, weliswaar gerealiseerd is voor bewoners met een lager inkomen, maar dat je op geen moment het gevoel krijgt dat er is bezuinigd, de strakke budgetafspraken ten spijt. De architect heeft gekozen voor kwaliteit, die je niet alleen terugziet in het ontwerp, waar op intelligente en inlevende wijze rekening is gehouden met de menselijke maat, maar ook in de toegepaste materialen en kleurstellingen. Coen Koenders heeft voor de bewoners een thuis ontworpen.