Duurzaam Materiaal

Duurzaam Materiaal

Aluminium als duurzaam bouwmateriaal 
Het begrip duurzaamheid heeft zich stevig verankerd in de maatschappij. De zorg voor het milieu is, naarmate de druk op het milieu de laatste jaren is toegenomen, steeds belangrijker geworden. Bedrijven hebben de belangrijke taak om de CO2-emissie verder terug te dringen. Een verantwoordelijkheid die niet alleen van invloed is op het productieproces, maar op alle in- en externe bedrijfsactiviteiten. Hiermee heeft het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn intrede gedaan in het bedrijfsleven. Ook van overheidswege worden er steeds strengere milieueisen gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het steeds scherper stellen van de EPC-norm. Roval Aluminium heeft duurzaamheid en de zorg voor het milieu steevast op de agenda staan. Aluminium past als basismateriaal van al onze producten uitstekend binnen de MVO-gedachte, zowel vanuit het oogpunt van materiaal als van product.

Aluminium als duurzaam materiaal
Aluminium bindt zich sterk met zuurstof, waardoor er zich binnen een milliseconde een afsluitende oxidehuid vormt. Het materiaal is daardoor ondoordringbaar voor zuurstof. Aluminium oxideert daardoor niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal dat een doordringbare oxidehuid heeft. Hierdoor treedt roestvorming op. Roval aluminium gebruikt voor haar producten gerecycled aluminium. Dit houdt in dat het recyclen van aluminium slechts vijf procent kost van het produceren van nieuw aluminium. De energie die nodig is voor het recyclen van staal is ongeveer gelijk aan die voor de productie van nieuw staal. Omdat gerecycled aluminium zijn kwaliteit behoudt, is de restwaarde groot. Dat maakt het aantrekkelijk voor slopers om aluminium te scheiden. In totaal blijft maar liefst 95% van gebruikt bouwaluminium in de kringloop. Ook het geringe gewicht van aluminium draagt bij aan het terugdringen van de CO2-emissie. De transportdruk is immers lager, omdat er grotere hoeveelheden in één keer kunnen worden vervoerd.
 
Aluminium als duurzaam product
In vergelijking met andere bouwmaterialen heeft aluminium afwerking een aantal grote voordelen. De aluminium detaillering behoeft nagenoeg geen onderhoud. Anders is dit voor andere materialen zoals hout, dat binnen de levenscyclus meerdere malen onderhouden moet worden. Bovendien gaat aluminium langer mee; de vervangbaarsheidssnelheid ligt beduidend lager. Ook wat betreft vormbaarheid scoort aluminium hoog op het gebied van duurzaamheid. Staal heeft veel meer lassamenstellingen nodig om een bepaalde detaillering te bereiken. Ook dit is van invloed op de CO2-uitstoot. Aluminium extrusieprofielen geven de ontwerper meer vormvrijheid, omdat in de voorbewerking al voorzieningen kunnen worden getroffen voor functies voor bijvoorbeeld montage. Daarnaast levert Roval Aluminium gemoffeld en geanodiseerde aluminium detaillering. Zowel het moffelen (aanbrengen van een beschermende poedercoating in elke gewenst RAL-kleur) en het anodiseren (het via elektronische weg aanbrengen van een beschermende oxidelaag) komen de duurzaamheid ten goede.