+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Aluminium > Invloed van het milieu

Invloed van het milieu

Milieu is een van de belangrijkste risicofactoren van corrosie en ook een zeer bepalende factor voor de snelheid waarmee dit optreedt bij een buitentoepassing.
Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld; er is veel industrie en er wordt intensieve landbouw bedreven. Ook hebben we een grote zeekust en worden we omringd door verschillende industriegebieden. Luchtverontreiniging is daarvan het gevolg. Het is niet alleen de zure regen die verontreinigd is, maar ook het stof dat zich afzet op ramen, gevels en allerhande materialen die buiten worden toegepast, is agressief. Het bevat tal van
verontreinigingen die ’s nachts wanneer er dauw is schadelijke oplossingen doet ontstaan.

Klimatologische omstandigheden

In Nederland kunnen de klimatologische omstandigheden van plaats tot plaats sterk verschillen. De volgende activiteiten bepalen in grote mate het milieu en veroorzaken de volgende risicofactoren:

Omgevingsfactoren:
• Tram of trein veroorzaken koperslijpsel (bovenleiding) en ijzerslijpsel (rails)
• Auto’s veroorzaken uitlaatgassen dus roet (diesel), zwaveldioxide, stikstofoxide (benzine), vetaanslag (onverbrande uitlaatgassen) en remslijpsel (ijzerdeeltjes)
• Luchtvaart zorgt voor verbrandingsgassen (roet, vetaanslag)
• Zwembaden leveren chloor (chloriden)
• Kustzout neerslag (chloride) in combinatie met de stralende werking van zand
• Reinigingsmiddelen (chloor, zoutzuur, ammoniak, soda enz.)
• Industrie stoot allerlei stoffen uit die schadelijk kunnen zijn voor aluminium (chemicaliën, rookgassen, ertsstoffen enz.)
• Stedelijk gebied (uitstoot van verbrandingsgassen)
• Bevuiling door dieren (uitwerpselen)

Gebruiksfactoren:
• Moeilijk bereikbaar voor doelmatige reiniging
• Veel handeling (deuren)

Oriëntatiefactoren: 
• Ongunstige ligging op de zon
• Weinig beregening

Risicofactoren

Tijdens de bouwperiode is er een aanzienlijk risico van mechanische beschadiging en vervuiling ten gevolge van bouwprocessen. De opdrachtgever dient maatregelen te treffen om deze beschadigingen te voorkomen. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat er cementspatten op de gevelelementen komen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan moeten die onmiddellijk met ruim water worden verwijderd, omdat cement en cementwater oppervlakken en ook glas, rubber en kitvoegen kunnen aantasten. Ook in de bouwfase dient er rekening gehouden te worden met de volgende risicofactoren: 
• Cementstof
• Metselspecie
• Uitloging van silicaten uit beton en metselwerk (o.m. herkenbaar aan de streepvorming op glas)
• IJzeroxide (spatten van las- en slijpwerk)
• Andere schadelijke stoffen, waaronder sommige chemicaliën voor reinigen van andere geveldelen
• Mechanische beschadigingen

Ecologisch verantwoord

Roval Aluminium let er in alle fasen van het productieproces op dat de gevolgen voor het milieu minimaal zijn. De verpakking van profielen en toebehoren gebeurt met materialen die niet schadelijk zijn voor het milieu in de vorm van
polythyleenfilms. Polythyleen is recyclebaar en brandt met een hoge thermische waarde zonder dat er dioxine wordt uitgestoten. Om de uiteinden van de profielen op pallets te beschermen, wordt gerecycled karton gebruikt. Om de houten verpakkingskratten te sluiten, worden polyesterbanden gebruikt in plaats van metalen, omdat polyester recyclebaar is.

Giftige stoffen

Aluminium als bouwmateriaal is onbrandbaar, niet ontvlambaar en veroorzaakt geen rookgassen. Het verhoogt daarmee de brandveiligheid van de gebouwen en zijn bewoners. Ook bij reiniging komen er absoluut geen giftige stoffen vrij.

Zoeken op Roval

Volg ons op:
Industrie

Industrie stoot schadelijke stoffen uit. 

Vliegtuig

Vliegtuigen zorgen voor schadelijke gassen. 

© 2008 - 2019 www.roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers