+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Aluminium > Uiterlijk behouden

Uiterlijk behouden

Het uiterlijk van aluminium gevelelementen kan door vervuiling en verwering aan glans en kleur verliezen. Door tijdige reiniging en conserverend onderhoud kan dit worden tegengegaan.

Reinigen

Aantasting van het oppervlak van aluminium kan veroorzaakt worden door inwerking van vuil. Reinigen van buitentoepassingen is één van de belangrijkste aspecten ter voorkoming van corrosie. Doordat vervuiling optreedt van buitenaf zullen we de gevel moeten reinigen willen we de gevelelementen onderhouden en de levensduur verlengen. Voor binnentoepassingen is vaak weinig of vrijwel geen onderhoud door reinigen nodig.

Het resultaat van reinigen wordt bepaald door
vier factoren:

• De temperatuur waaronder de behandeling wordt uitgevoerd (temperatuur)
• Het toegepaste reinigingsmiddel (reinigingsmiddel)
• De tijdsduur van de behandeling (tijd)
• De geleverde mechanische arbeid (arbeid)
Vermindert één van bovenstaande factoren dan zal een ander deze moeten compenseren. Daarnaast gebruiken we water niet alleen voor het reinigen maar ook voor het transport van losgemaakt vuil.

Reinigingsfrequentie

De reinigingsfrequentie wordt met name bepaald door de mate van vuilbelasting van de gevelelementen. Tabel 3 kan worden gezien als een indicatie met welke reinigingsfrequentie voor aluminium gevelelementen in eerste instantie
rekening moet worden gehouden.


Indicatie gevelreinigingsfrequentie voor aluminium gevelelementen

Vlakke beregende gevels

Geprofileerde en niet-beregende gevels

Belastingfactor

Belastingfactor

Verhoogd

Normaal

Verhoogd

Normaal

2 x per jaar

1 x per jaar

3 x per jaar

2 x per jaar

Indien er sprake is van één of meer van deze vuilbelastende factoren, spreken we van een verhoogde belastingfactor; in alle andere gevallen van een normale belastingfactor.
Het is daarom van belang dat direct na plaatsing aan de hand van regelmatige tijdige inspectie de reinigingsmomenten worden vastgesteld en zonodig bijgesteld. Bij deze inspectie moet vooral gekeken worden naar de graad en de aard van de vervuiling en naar de aanwezige vuilbelastende factoren. De praktijk heeft uitgewezen dat een goed aangebrachte oppervlaktebehandeling, indien tijdig gereinigd, tientallen jaren zijn beschermende en
esthetische eigenschappen behoudt.

Reinigingsmethoden

Bij regelmatig reinigingsonderhoud (minimaal tweemaal per jaar bij gevels die beregend worden en in alle andere gevallen viermaal per jaar) aan glad afgewerkte aluminium gevelmaterialen, kan men in het algemeen van de volgende reinigingsmethode bij uitvoering van reinigingsonderhoud aan geveldelen uitgaan.

• Afspoelen van los vuil.
• Inzetten met een daartoe geschikt reinigingsmiddel in de door de fabrikant/leverancier aanbevolen concentratie. Dit kan gebeuren door spons, borstel of verneveling-apparatuur.
• Na de nodige inwerktijd, de werking van het reinigingsmiddel mechanisch ondersteunen. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van sponzen, witte pads (non woven nylon) of zachte borstels.
• Afspoelen met ruim stromend water om zo de losgeweekte vervuiling en de residuen van het reinigingsmiddel af te voeren. Afhankelijk van de gevelconstructie kan dit gebeuren met een waterslang met aangekoppelde autowasborstel of met water onder druk (30-60 bar) en een verhoogde temperatuur (max 60 °C).

Opmerking: Hoge druk is af te raden bij gevels omdat dit schade kan veroorzaken.

Het reinigingsmiddel dat gebruikt dient te worden, is een niet-agressief en pH-neutraal detergent (in de volksmond water met een neutraal afwasmiddel). Gebruik van azijn of ammoniak is ten strengste verboden evenals alle vormen van chloriden (zouten).

Reinigings- en conserveringsmiddelen

Voor al de te gebruiken reinigings- en conserveringsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen en hun oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen met een pH-waarde tussen 6 en 8 zijn toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met gebruikmaking van staalwol, schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is eveneens niet toegestaan. Reinigen met een hogedrukinstallatie kan schade veroorzaken.

Achterstallig onderhoud

Niet altijd wordt reinigingsonderhoud op tijd of op de juiste manier uitgevoerd. Naar mate de jaren verstrijken wordt het achterwege laten van onderhoud zichtbaar; glans en kleur lopen achteruit. Het geld dat bespaard wordt is vaak meer dan nodig om te proberen het achterstallig onderhoud op te heffen. De kans bestaat dat onherstelbare schade is ontstaan. Ook hier geld voorkomen is beter dan genezen.

Onderhoud van kit

Door de werking van de gevel als gevolg van temperatuurverschillen alsmede de invloed van U.V.-straling wordt een kitvoeg voortdurend belast. Ter voorkoming van lekkageklachten is het noodzakelijk de kitvoegen regelmatig te inspecteren en waar nodig te herstellen.

Bronnen
• Gevels & Architectuur – Façades in glas en aluminium, Just Renckens Uitgave: TU Delft – VMRG – VAS
• VMRG – Kwaliteitseisen en Adviezen® & VMRGBranchegids 2002 – Nieuwegein
• VOM – Vademecum Oppervlakte Technieken 6de uitgave 2002
• Senter – IOP Oppervlaktetechnologie
• Aluminium Taschenbuch Band 1, 2 en 3
• SKG – BRL2701

Zoeken op Roval

Volg ons op:
Toepassing van aluminium

Aluminium: makkelijk te reinigen 

2013_dec_Roval_Brochure_Onderhoudscontract.jpg

Roval Aluminium Onderhoudscontract. 

© 2008 - 2019 www.roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers