+31 (0) 492 56 10 50
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Over Roval > MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Roval Aluminium heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stevig verankerd in zijn bedrijfsbeleid. We willen maatschappelijke betrokkenheid (People) en aandacht voor een gezonder milieu (Planet) integer en transparant verbinden met het economische succes (Profit) van onze onderneming en van onze partners. Ons MVO-beleid is erop gericht om een win-winsituatie te creëren voor onszelf en onze partners met betrekking tot materiaalgebruik, onze producten, innovaties en communicatie, waarbij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen onze voortdurende aandacht heeft. Dat doen we samen met ons moederbedrijf Reynaers Aluminium. Speerpunt in het MVO-beleid is de ambitie om jaarlijks onze CO2-uitstoot met 5% te verminderen.

Aan de basis van onze ambities staat ons GreenTeam dat in samenwerking met onze medewerkers en partners, ideeën uitwerkt tot concrete maatregelen met tastbare en meetbare resultaten.

 

Resultaten
Onze MVO-inspanningen hebben geleid tot een aanzienlijke daling van onze CO2-uitstoot. Deze resultaten kunt u ook bekijken in onze MVO presentatie. Hieronder gaan we wat uitgebreider in op onze doelstellingen, wat we bereikt hebben en waar we naar toe willen.

 

 

People

 

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid, zowel van onze medewerkers, maar ook die van onze partners doen we veel. Onze VCA- en KOMO-certificeringen zijn daarvan het tastbare bewijs. Dat geldt ook voor onze opleidingen die veel van onze medewerkers hebben gevolgd op het gebied van onder meer Arbo-zaken (VGWM) en veiligheid en gezondheid (BHV, EHBO en AED). Bovendien hebben we Het Nieuwe Rijden geïntroduceerd, dat tot meer veiligheid op de weg leidt.

 

Mobiliteit

Het Nieuwe Rijden heeft ook een lager brandstofverbruik tot gevolg. Om die reden hebben we er voor gekozen dat onze leasewagens minimaal categorie C hebben. Ook het stimuleren van medewerkers om vaker te carpoolen heeft een gunstig invloed op het brandstofverbruik. Dit heeft er onder meer toe geleid dat we met beide bedrijven een brandstofbesparing hebben kunnen realiseren van meer dan 20% in 2011. Niet voor niets ontvingen we op 4 september 2014 de Lean and Green personal mobility award als aanmoediging dat we op de goede weg zijn!

 

Opleidingen en welzijn

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergoten, investeren we veel in opleidingen van onze medewerkers (zoals opleidingen voor het besturen van de vorkheftruck, voor zetten en lassen en voor klantgerichtheidstraining) en van onze klanten met betrekking tot de toepassing van onze producten en regelgeving (zoals CE-markering). De MVO-principes zijn ook terug te vinden in ons welzijnsbeleid, waarin we aandacht hebben voor sociaal maatschappelijke doelen, zoals de jaarlijkse MVO-dag, voor werkomstandigheden en –beleving (medewerkerstevredenheidsonderzoek) en werkplekoptimalisatie.

 

Planet

 

Energie
Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een van de speerpunten van ons MVO-beleid. Door het toepassen van Groene Stroom in beide bedrijven hebben we het energieverbruik in 2013 met 14% weten terug te dringen. Ook het gebruik van Groen Gas, zuinigere lichtinstallaties en koude- en warmteopslag (voor koeling in de zomer en verwarming in de winter) dragen bij aan het verbeteren van onze CO2-footprint.

 

Transport
Door slimmere en efficiëntere transportroutes gaan we bewuster om met ons brandstofverbruik. Ook de introductie van de eerste Euro-6 vrachtwagen, die voldoet aan de strengste emissieniveaus, is een gevolg van onze MVO-doelstellingen. Hierdoor ontlasten we het milieu aanzienlijk.

 

Productie
Door met behulp van LEAN kritisch te kijken naar onze productieprocessen, hebben we veel winst geboekt met betrekking tot onze CO2-uitstoot. Betere en zuinigere machines, een efficiëntere productielijn, maar ook het digitaliseren van klantprocessen (zoals orderprocessing, klantenarchief, Electronic Ordering System, Electronic Data System en catalogue Online) zijn daar voorbeelden van.

 

Materiaalverbruik en afval
Met betrekking tot de beperking van materiaalverbruik en afval hebben we de afgelopen jaren veel bereikt. Afval wordt gescheiden ingezameld, door dubbelzijdig en minder printen hebben we het papierverbruik met 50% gereduceerd en we hebben de hoeveelheid restafval door slimmere productiemethodes fors teruggebracht.

 

Profit

 

Samenwerking

Onze MVO-inspanningen zijn niet alleen voor ons zelf bedoeld, maar ook voor onze klanten. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat heeft ertoe geleid dat de lijnen naar architecten, aannemers, maar ook naar onze medewerkers kort zijn met snellere en betere communicatie tot gevolg. Dat komt onder meer door digitalisering van onze informatieoverdracht en het verkorten van onze doorlooptijden in de productie, waardoor we sneller kunnen leveren.

 

Kwaliteit
In alles wat we doen, ligt de focus op kwaliteit. LEAN-denken en -handelen is wezenlijk voor onze bedrijfsvoering. We hebben hierdoor onder meer gerealiseerd dat de kwaliteit van onze producten en dienstverlening is toegenomen door slimmere productiemethodes en uitval juist is afgenomen. Een bewuste investering in klanttevredenheid.

 

Kostenverlaging
Slimmere transportroutes hebben niet alleen een positieve invloed op het milieu, maar ook op de transportkosten. Daling van kosten hebben we ook gerealiseerd door het gebruik van minder verpakkingsmateriaal, het gebruik van Groene Stroom, het optimaliseren van onze voorraad (een daling van 20%) en snellere doorlooptijden van onze productie. Daarnaast hebben we kunnen bereiken dat afval nu geld oplevert in plaats van dat het geld kost.

 

Onze ambities

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kent geen einddoel. Het is voor Roval Aluminium en voor ons moederbedrijf Reynaers Aluminium een proces, een ambitie, waar we continue de focus op zullen hebben. MVO is verankerd in al onze bedrijfsprocessen met als doel klimaatneutraal blijven ondernemen. Concreet: de komende drie jaar zullen we elk jaar de CO2-uitstoot met 5% verminderen. Ook zullen we ernaar blijven streven om zoveel mogelijk gebruikt aluminium toe te passen in onze onderhoudsarme producten. We zijn er nog lang niet, integendeel. We zullen blijven investeren in innovatieve en klimaat neutrale producten. En in de bewustwording van onze klanten, onze toeleveranciers en in onze eigen medewerkers. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van ons milieu.


 

 

Zoeken op Roval

Volg ons op:
RRmovRGB TeamSite.jpg

 

MVO-dag Reyaers en Roval

YouTube filmpje Reynaers-Roval MVO-Dag 2017 

© 2008 - 2019 www.roval.nl - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers